Team

Leitung

Name Raum Tel. E-Mail
L5/01 20475678

Sekretariat

Name Raum Tel. E-Mail
Iris KohlerL5/01 242b-20721

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Name Raum Tel. E-Mail
L5/01 103-20722
L501 131-4901
L5/01 328-20726
L5/01 323a-20739
L 5|01 326-4664

Honorarprofessoren und Privatdozenten

Name E-Mail